Relations- og ressourceorienteret pædagogik

Arbejde med det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde gennem styrkelse af egne kompetencer med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil

Via forløbet får deltagerne udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, forældre, ældre og kolleger.Gennem forståelse af relationen som grundstenen for udvikling udvikles egen bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence, og dermed oparbejdes større professionel kompetence.