Vision

K.Plesner

Personale- og organisationsudvikling i samspil med praksis

 

K.Plesner er en konsulentvirksomhed, der arbejder med personale- og organisationsudvikling gennem processer.

Jeg lægger stor vægt på at arbejde helhedsorienteret, idet min erfaring siger mig, at organisationer bedst forandres gennem forløb, hvor både ledelse og medarbejdere er involverede.

Jeg opfatter verden som kompleks og flertydig, hvor handlingsvejene er alsidige. De valg, vi træffer lige nu, kunne være anderledes. At se en sag fra flere perspektiver og folde disse ud kan vise nye muligheder og give mere hensigtsmæssige løsninger.

 

Livgivende forandringer i hverdagen

Jeg lægger vægt på at møde deltagerne, hvor de er, og tage afsæt i deres ståsted. Med udgangspunkt i praksis etableres en udviklingsproces, hvor den viden, som allerede er til stede, inddrages og samtidig formidles ny relevant viden. Det handler om at få øje på de skjulte ressourcer og bygge videre derfra. Jeg har god erfaring med at synliggøre det faglige indhold og det professionelle grundlag og sætte dette i forhold til organisationens værdier.

Mit grundsyn er, at folk er forskellige, men de præges af og præger det samspil, de indgår i. Min tilgang baserer sig på ligeværdighed, en ligeværdighed hvor ikke alt er lige gyldigt, men hvor det gyldige skabes i et samspil mellem den enkeltes behov og ønsker og hensynet til fællesskabet.

Ved at arbejde med gensidig forståelse og rummelighed skabes basis for, at den enkeltes og kollegernes ressourcer kombineres til gavn for fællesskabet.

 

Dialog er en grundsten i mit arbejde. En dialog præget af aktiv lytning, anerkendelse og feedback. Samtidig lægger jeg vægt på, at kontakten er præget af uhøjtidelig og uformelt nærvær.

 

Jeg arbejder med konkrete udviklingsprojekter og konkrete problemstillinger. Afhængig af situationen udvikles hensigtsmæssige nye metoder og redskaber.

K.Plesner udfører opgaver sammen med tilknyttede samarbejdspartnere og har samarbejdsaftaler med erhvervsskoler om undervisning på AMU forløb.