Mangfoldighed i verden omkring os 

 

K.Plesner er en virksomhed, der både sælger billedkunst og tilbyder konsulentbistand

Jeg lægger stor vægt på at verden er mangfoldig. Dette gælder både vores omgivelser og det samspil, vi har mennesker imellem. 

Jeg arbejder på at synliggøre nye vinkler både i oplevelsen af det, som vi ser og møder og i opfattelsen af, hvordan ting hænger sammen. 

Ved at udvide måden, som vi opfatter os selv og vore omgivelser, tror jeg på, at vi bedre kan bidrage positivt til det liv, som vi er en del af.


 

Man kan ikke kun se på en bropille,

men må se på hele broen og på de omgivelser, den står i.

K.Plesner