Den professionelle samtale

Igennem samtalen opbygger vi relationer og skaber tillid. Visse typer samtaler kræver særlig omtanke og forberedelse. Hvad enten indholdet vedrører en klage, en afskedigelse, sygefravær eller videregivelse af et tungt budskab, så er der brug for viden om, hvordan man styrer en professionel samtale. Målet er at opnå en konstruktiv kommunikation – især når det går tæt på. Forløbet indeholder teori og træning, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, den enkelte medbringer, såvel teoretisk som metodisk.

Indhold:

Efter forløbet har du fået:

Værktøjer i samtaleteknik og aflæsning af kropssprog

Styrket din viden om positiv og værdsættende samtaleledelse

Styrket din indsigt i kommunikation

Større sikkerhed og fornemmelse for fremadrettet handling

Afgrænset din egen involvering