Team

Teamorganisering i relation til organisationen 
Verden af i dag forandrer sig i et væsentligt højere tempo end tidligere og den store mængde viden, som stilles til rådighed bl.a. gennem internet og lignende medvirker til, at der er flere løsningsmuligheder og større forandringer, end det er muligt at koble sig på. Dette indebærer, at der opstår et behov for anderledes og mere mangfoldige måder at forholde sig til sig selv og til sine kollegaer. Teamorganisering er et bud på en organiseringsform, hvor der kan skabes mulighed for at få gensidig sparring og inspiration, så handlinger kan indkredses og vælges ud fra kvalificerede overvejelser.  

 

  • Hvad betyder det, at verden er foranderlig og at viden sjældent er eksakt og konstant?
  • Hvordan håndterer teamet den vilkårlighed, som ligger til grund for valgene
  • Hvilken rolle kan teamet spille i forhold til at gøre den enkelte i stand til at foretage en vurdering og handle derudfra i den konkrete situation
  • Hvilken teamadfærd understøtter, at den enkelte medarbejder rustes til selviagttagelse og bliver i stand til at reflektere over, om det udførte kunne være bedre eller anderledes
  • Hvad befordrer åbenhed overfor andre vinkler f.eks. nye bidrag fra ens kolleger i teamet

 

Indhold:

  • Oplæg om nutiden i kontinuert forandring. Det komplekse samfund
  • Team og definitionen af teamarbejde
  • Væsentlige samspilsfaktorer i teamarbejdet
  • Om anerkendelse og rummelighed
  • Krav til de enkelte medarbejdere som forudsætning for et godt teamsamarbejde

 

Tekst2


ĉ
Karen Plesner,
25. jan. 2011 00.43
Comments