Sundhedsfremme og empowerment

Den måde, som vi hver især tænker på, når det handler om sundhed og sygdom har betydning for både, hvordan vi håndterer vores eget liv, og for hvordan vi støtter andre personer i at håndtere deres liv. 

Sundhedsfremmende arbejde er et væsentligt aspekt også i alt socialt arbejde, og når det handler om måden at håndtere forskellige udfordringer og mestre livet på, er empowerment en væsentlig faktor.

 

Empowerment handler om, at man som person har magt og handlekraft i forhold til egen situation. Denne handlekraft er en væsentlig faktor at arbejde med, både for den, som skal yde støtte til en anden person og når man skal opnå større handlekraft.

Vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse danner basis for at mestre eget liv.

 

Indhold:

  • Forskellige perspektiver på sundhed
  • Hvad er empowerment?
  • Sammenhæng mellem empowerment og sundhedsfremme 
  • Hvad skal jeg være særlig opmærksom på, når jeg skal arbejde for at styrke empowerment?
  • Konsekvenser for den professionelles rolle

 

Efter forløbet har I:

  • Fået indsigt i forskellige perspektiver på sundhedsfremme.  
  • Opnået en vækst i egen erkendelse, indsigt og selvforståelse.
  • Øget kendskab til forudsætninger for at styrke empowerment hos en anden person
Styrket bevidstheden om egen rolle i forhold til at styrket empowerment hos en anden person


Underviser: Karen Plesner

Karen Plesner er en erfaren konsulent og underviser. Karen har baggrund som områdechef/aktivitetsleder indenfor social og sundhedsområdet og som forstander indenfor fra undervisnings området, som rektor for en ergoterapeutuddannelse og som forstander for en produktionsskole. 

Varighed:

Tilpasses jeres aktuelle behov og muligheder. 

Sted:

Hos jer eller sted efter nærmere aftale

 

Yderligere information:

Karen Plesner,

karen.plesner@kplesner.dk

Tlf.: 28 92 51 71

www.kplesner.dk
Comments