Værdigrundlag


I en periode, hvor der er kommet mange nye kolleger, kan det være relevant at drøfte det fælles værdigrundlag. Hvad enten ledelsen i høj eller mindre grad definerer det, er det en vigtig proces at være fælles om.
  • Hvilken fælles forståelse har I af de ord, I bruger til at beskrive jeres værdigrundlag?
  • Hvor lykkes det i praksis?
  • Hvor bliver I udfordret i det daglige?
Indhold:
  • Drøftelse af jeres værdigrundlag som fundament
  • Værdigrundlaget i praksis
Efter forløbet har I:
  • Styrket jeres fælles forståelsesramme
  • Drøftet linier, der er brugbare i hverdagens beslutninger
  • Lagt en plan for eventuelle ændringer af praksis


Underviser: Karen Plesner

Karen Plesner er en erfaren konsulent og underviser med baggrund i social og sundhedsområdet og som projektleder for implementering af teamorganisering i Sundhed og Omsorg i Århus Kommune.

Varighed: Tilpasses jeres aktuelle behov og muligheder. 

Sted: Hos jer eller sted efter nærmere aftale

Yderligere information:

Karen Plesner,

karen.plesner@kplesner.dk

Tlf.: 28 92 51 71

www.kplesner.dk