Aktionslæring

-   Læring og kompetenceudvikling  med afsæt i den daglige praksis  
En meget vigtig del af vores viden og erfaring oparbejder vi igennem det daglige arbejde. Vi lærer ved at løse den ene udfordring efter den anden – hvad enten det gælder edb, børnepasning eller samarbejde med kolleger - skal vi overveje, hvordan vi bedst løser opgaven.

 

–”Aktionslæring” - kan hjælpe jer til at lære i og af den daglige praksis. Ved at blive mere reflekterede i forhold til jeres måde at arbejde på og ved at inddrage ny viden, bliver det tydeligere, hvad der virker, og hvad der skal udvikles. Gennem et systematisk og handlingsorienteret arbejde skabes grundlag for at udvikle nye løsningsmuligheder og nye måder at handle på.

 

Indhold:

  • De konkrete temaer, I ønsker at arbejde med

 

Metode:

  • Formulering af problemstilling
  • Iværksætte handling / ”aktion”
  • Systematisk iagttagelse af effekt
  • Samtale om jeres læring
  • Evaluering og forankring med konkrete opskrifter på den gode praksis

 

Underviser: Karen Plesner

Karen Plesner er en erfaren konsulent og underviser med baggrund i social og sundhedsområdet og som projektleder for implementering af teamorganisering i Sundhed og Omsorg i Århus Kommune.

Varighed: Tilpasses jeres aktuelle behov og muligheder. 

Sted: Hos jer eller sted efter nærmere aftale

Yderligere information:

Karen Plesner,

karen.plesner@kplesner.dk

Tlf.: 28 92 51 71

www.kplesner.dk