Forskellighedens ressourcer

- forståelse for forskellige personligheder og indsigt i hensigtsmæssige handlingsstrategier
At have øje for vores forskellighed som mennesker har overordentlig stor betydning, når der skal samarbejdes om en opgave eller I ønsker at styrke trivslen i det daglige arbejde. Indføring i karakteristika for forskellige persontyper giver jer en værdifuld indsigt omkring jer selv og jeres indbyrdes samarbejde. Her får I et værktøj til hurtigt at kunne genkende jeres forskellige ressourcer og de forskellige tilgange, I har til jeres arbejdsopgaver, og hvilke roller man typisk får i et team.

Når I identificerer jeres egen og andres måde at kommunikere på, kan I undgå mange misforståelser. Forskelle, der kan opleves som frustrerende, kan blive berigende, når man forstår baggrunden.

Indhold:
  • Prægning og forskellige persontyper 
  • Forskellige personkarakteristika 
  • Oplæg om samarbejde og kommunikation ud fra forskellige profiler
  • Forståelse af misforståelser
  • Samarbejdet i de enkelte teams ud fra deltagernes JTI – profiler
Efter forløbet har I fået:
  • Fokus på egen foretrukne kommunikation og arbejdsstil ud fra JTI
  • Skabt basis for at få noget konstruktivt ud af jeres værdifulde forskelligheder.
  • Positiv opmærksomhed på forskellige kommunikationsstile.
  • Redskaber til at tyde hinandens signaler og fange de misforståelser og eventuelle konflikter, der kommer af, at I vanemæssigt fungerer forskelligt.

Konsulent:

Karen Plesner er en erfaren konsulent og underviser med baggrund i social og sundhedsområdet og som projektleder for implementering af teamorganisering i Sundhed og Omsorg i Århus Kommune.


Varighed:
Tilpasses jeres aktuelle behov og mulighederYderligere information:
Karen Plesner
karen.plesner@kplesner.dk
Tlf.: 28925171