Aktionslæring

Læring og kompetenceudvikling  med afsæt i den daglige praksis  

En meget vigtig del af vores viden og erfaring oparbejder vi igennem vores daglige arbejde. Vi lærer ved at løse den ene udfordring efter den anden. Hvad enten det gælder undervisning, ældrepleje, børnepasning eller samarbejde med kolleger, så skal vi overveje, hvordan vi bedst løser opgaven. 

–”Aktionslæring” - kan hjælpe til at blive endnu bedre til at lære i og af den daglige praksis. Ved at blive mere systematiske og reflekterede i forhold til jeres måde at arbejde på og ved at inddrage ny viden, bliver det tydeligere, hvad der virker, og hvad der skal udvikles. Gennem et målrettet og handlingsorienteret arbejde skabes grundlag for ny erkendelse og for at udvikle nye løsningsmuligheder og nye måder at handle på.

 Indhold:

  • Introduktion til og arbejde med aktionslæring
  • Arbejde ud fra konkrete temaer fra jeres dagligdag, som er relevante og aktuelle for jer

 ĉ
Karen Plesner,
26. maj 2011 03.59
Comments